درباره ما

درباره پرسونا

چرا ما را انتخاب کنید؟

پروموشن های تبلیغاتی و تحلیل بازخورد

ما دانش تبلیغات و بازاریابی رو به کار خواهیم گرفت تا تبلیغات موثر و مخاطب پسندی برای حضور شما در رسانه های اجتماعی فراهم کنیم.

تحقیقات بازار و تدوین استراتژی:

بعد از تحقیق و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، ما استراتژی کاربردی مناسبی برای جذب و ترغیب مخاطبین شما به فعالیت هدفمند در پیجتون، تدوین می کنیم.

Mask-Group-42222@2x-1024x1007-min (1)
Mask-Group-43@2x (2)-min

پرسونا را بیشتر شناسید

داستان چگونه آغاز شد و به کجا خواهد رفت

اینستاگرام، با داشتن بیش از چهل میلیون کاربر فعال بهترین بستر ممکن برای ارائه محصولات، خدمات و برندیدنگ کسب و کار شماست و ما اینجا در پرسونا، تمام آنچه را که شما برای حضور موثر در این فضا نیاز دارید؛ براتون فراهم خواهیم کرد.